Αίτηση εγγραφής για το σχολικό έτος 2019/2020
Schüleranmeldung für das Schuljahr 2019/2020

Σχολικό παράρτημα / Schule: Bungertwies

Καλώς ήρθατε στο σύστημα νέων εγγραφών του ΤΕΓ Ζυρίχης, Bungertwies για το σχολικό έτος 2019/20.

Αγαπητοί γονείς,

η ετήσια συνδρομή για την σχ. χρονιά 2019/20 θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών που θα βγουν. Θα κυμαίνεται γύρω στα 300.- έως 600.- CHF ανά παιδί. Η εγγραφή είναι δεσμευτική και η κράτηση της θέσης του μαθητή/μαθήτριας ολοκληρώνεται με την καταβολή του ποσού των 300.- CHF ανά παιδί. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα λάβετε αυτόματα ένα μέιλ με όλα τα στοιχεία που καταχωρήσατε αλλά και τις πληροφορίες για την πληρωμή της προκαταβολής. Σας παρακαλούμε πολύ να ελέγξετε τα ενεπιθύμητα (spam).

Για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον σύλλογο γονέων του ΤΕΓ Ζυρίχης, Bungertwies: bungertwies@aristotelis-zh.ch

 

Herzlich Willkommen auf der Anmeldeplattform für der Sektion Bungertwies für das Schuljahr 2019/20.

Liebe Eltern,

Die jährlichen Kosten können erst nach dem endgültigen Entscheid über die Zuteilung der Lehrkräfte festgelegt werden. Der Jahresbeitrag wird zwischen 300.- und 600.- CHF pro Kind liegen. Die Anmeldung ist verbindlich. Die definitive Aufnahme der Schülerinnen und Schüler erfolgt bei Einzahlung von CHF 300.- pro Kind. Nach Abschluss der Registrierung erhalten Sie automatisch eine E-Mail mit allen von Ihnen eingegebenen Daten und den Informationen zur Zahlung der Anzahlung. Wir bitten Sie, den Spam zu überprüfen.

Bei allfälligen Fragen, wenden Sie sich bitte an den Elternverein der Sektion Bungertwies, unter folgender Email – Adresse: bungertwies@aristotelis-zh.ch