Αίτηση εγγραφής για το σχολικό έτος 2019/2020
Schüleranmeldung für das Schuljahr 2019/2020

Σχολικό παράρτημα / Schule: Bungertwies

Καλώς ήρθατε στο σύστημα νέων εγγραφών του ΤΕΓ Ζυρίχης, Bungertwies για το σχολικό έτος 2019/20.

Αγαπητοί γονείς,

η ετήσια συνδρομή για την σχ. χρονιά 2019/20 θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών που θα βγουν. Θα κυμαίνεται γύρω στα 300.- έως 600.- CHF ανά παιδί. Η εγγραφή είναι δεσμευτική και η κράτηση της θέσης του μαθητή/μαθήτριας ολοκληρώνεται με την καταβολή του ποσού των 300.- CHF ανά παιδί. 

Για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον σύλλογο γονέων του ΤΕΓ Ζυρίχης, Bungertwies: bungertwies@aristotelis-zh.ch

 

Herzlich Willkommen auf der Anmeldeplattform für der Sektion Bungertwies für das Schuljahr 2019/20.

Liebe Eltern,

Die jährlichen Kosten können erst nach dem endgültigen Entscheid über die Zuteilung der Lehrkräfte festgelegt werden. Der Jahresbeitrag wird zwischen 300.- und 600.- CHF pro Kind liegen. Die Anmeldung ist verbindlich. Die definitive Aufnahme der Schülerinnen und Schüler erfolgt bei Einzahlung von CHF 300.- pro Kind.

Bei allfälligen Fragen, wenden Sie sich bitte an den Elternverein der Sektion Bungertwies, unter folgender Email – Adresse: bungertwies@aristotelis-zh.ch