Αίτηση εγγραφής για το σχολικό έτος 2018/2019
Schüleranmeldung für das Schuljahr 2018/2019

Σχολικό παράρτημα / Schule: Bungertwies

Καλώς ήρθατε στο σύστημα ανανεώσεων εγγραφών του ΤΕΓ Ζυρίχης, Bungertwies για το σχολικό έτος 2018/19.

Αγαπητοί γονείς,

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα άμεσα ή το αργότερο εώς 30 Απριλίου 2018, έτσι ώστε να έχουν τα παιδιά τη θέση τους για την επόμενη χρονιά. Μετά από αυτήν την ημερομηνία δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη θέση για το παιδί/παιδιά σας γιατί θα ανοίξουν οι νέες εγγραφές. Εάν σε περίπτωση έχετε αποφασίσει να διακόψετε από το σχολείο μας, σας παρακαλούμε, ενημερώστε με μέιλ τον εκπαιδευτικό και τον σύλλογο γονέων.

Η ετήσια συνδρομή για την σχ. χρονιά 2018/19 θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών που θα βγουν. Θα κυμαίνεται γύρω στα 300.- εώς 600.- CHF ανά παιδί. Η εγγραφή είναι δεσμευτική και η κράτηση της θέσης του μαθητή/τριας ολοκληρώνεται με την καταβολή του ποσού των 300.- CHF (ανά παιδί). 

Για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον σύλλογο γονέων του ΤΕΓ Ζυρίχης, Bungertwies: bungertwies@aristotelis-zh.ch

 

Herzlich Willkommen auf der Anmeldeplattform für der Sektion Bungertwies für das Schuljahr 2018/19.

Liebe Eltern,

Wir bitten sie das untenstehende Anmeldungsformular sofort oder spätesten bis am 30. April 2018 auszufüllen, damit sie den Platz ihres Kindes für das folgende Jahr sichern können. Nach diesem Datum ist der Platz für ihr(-e) Kind(-er) nicht garantiert, da dann die Anmeldungen für die neuen Schüler beginnen. Falls sie sich entschieden haben, ihr(-e) Kind(-er) nicht mehr anzumelden, bitten wir sie die Lehrperson und den Elternverein darüber per E-Mail zu informieren.

Die jährlichen Kosten können erst nach dem endgültigen Entscheid über die Zuteilung der Lehrkräfte festgelegt werden. Der Jahresbeitrag wird zwischen 300.- und 600.- CHF pro Kind liegen. Die Anmeldung ist verbindlich. Die definitive Aufnahme der Schülerinnen und Schüler erfolgt bei Einzahlung von CHF 300.- (pro Kind).

Bei allfälligen Fragen, wenden Sie sich bitte an den Elternverein der Sektion Bungertwies, unter folgender Email – Adresse: bungertwies@aristotelis-zh.ch