Αίτηση εγγραφής για το σχολικό έτος 2019/2020
Schüleranmeldung für das Schuljahr 2019/2020

Σχολικό παράρτημα / Schule: Winterthur

Καλώς ήρθατε στο σύστημα νέων εγγραφών του ΤΕΓ Ζυρίχης, Winterthur για το σχολικό έτος 2019/20.

Αγαπητοί γονείς,

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα άμεσα ή το αργότερο έως 31 Μαΐου 2019, έτσι ώστε να έχουν τα παιδιά τη θέση τους για την επόμενη χρονιά. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη θέση για το παιδί/παιδιά σας γιατί θα ανοίξουν οι νέες εγγραφές. Εάν σε περίπτωση έχετε αποφασίσει να διακόψετε από το σχολείο μας, σας παρακαλούμε, ενημερώστε με μέιλ τον εκπαιδευτικό και τον σύλλογο γονέων.

Η ετήσια συνδρομή για την σχ. χρονιά 2019/20 θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών που θα βγουν. Θα κυμαίνεται γύρω στα 300.- CHF εώς 500.- CHF ανά παιδί.

Η εγγραφή είναι δεσμευτική και η κράτηση της θέσης του μαθητή/τριας ολοκληρώνεται με την καταβολή του ποσού των 150.- CHF (ανά παιδί). 

Για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον σύλλογο γονέων του ΤΕΓ Ζυρίχης, Winterthur: winterthur@aristotelis-zh.ch

 

Herzlich Willkommen auf der Anmeldeplattform der Griechischen Schule Winterthur für das Schuljahr 2019/20.

Liebe Eltern,

Wir bitten sie, das nachfolgende Anmeldeformular sofort oder spätesten bis zum 31. Mai 2019 auszufüllen, um den Platz für ihr(-e) Kind(-er) für das folgende Schuljahr zu sichern. Erfolgt die Anmeldung nach diesem Datum, kann der Platz für ihr(-e) Kind(-er) nicht garantiert werden, da die Anmeldeplattform dann auch für neue Schüler freigeschalten wird.  Falls sie sich entschieden haben, ihr(-e) Kind(-er) nicht mehr anzumelden, bitten wir sie, die Lehrperson und den Elternverein per E-Mail darüber zu informieren.

Der Jahresbeitrag wird zwischen CHF 300.- und CHF 500.- pro Kind liegen. Definitiv festgelegt werden kann dieser erst nach dem endgültigen Entscheid über die Zuteilung der Lehrkräfte. Die Anmeldung ist verbindlich. Die definitive Aufnahme der Schülerinnen und Schüler erfolgt bei Einzahlung von CHF 150.- (pro Kind).

Bei allfälligen Fragen, wenden Sie sich bitte an den Elternverein HSK GR Winterthur, unter: winterthur@aristotelis-zh.ch